Een zeer duidelijke vraag! maar hebben we hier ook een helder antwoord voor? Is propaangas nog wel relevant in deze tijd of is gas zo 2019? Of zijn er betere oplossingen en alternatieven? Wij gingen op onderzoek uit en beantwoorden de meest belangrijke vragen die u moet weten.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Wat is propaangas?
  2. Waar gebruiken we het voor?
  3. Het verschil tussen butaan- en propaangas
  4. Is propaangas gevaarlijk?
  5. Is het niet slecht voor het milieu?
  6. Welke alternatieven zijn er?
  7. Propaangas: Wat kunnen we in de toekomst verwachten?
  8. Meer weten over Propaan en Gastanks? Lees ons blog!

 

1. Wat is propaangas?

Propaan is vloeibaar gemaakt petroleumgas, in de volksmond ook wel koolwaterstof genoemd. Het is een brandbaar gas, maar niet giftig. Het kookpunt van propaan, het punt waarop het vloeibaar wordt, is ongeveer -42°C. Propaan heeft een zelfontbrandingstemperatuur van 540 °C. Dat klinkt heel hoog maar het vlampunt ligt echter op -104 °C . Dit is dus zeer brandbaar. Het gas wordt gewonnen uit zowel aardolie (40%) als aardgas (60%).

2. Waar gebruiken we het voor?

Propaangas kunt u voor diverse doeleinden gebruiken. De meeste particulieren gebruiken het voor de barbecue, terrasverwarmer of heater, vuurtafel, geiser, zwembad of voor het campingkooktoestel. Deze producten hebben namelijk een gasfles die gevuld is met propaangas. Sommige mensen beschikken niet over een aardgas aansluiting en dan is een (ondergrondse) tank de ideale uitkomst om uw huis te verwarmen, te koken op een gasstel en uiteraard warm te douchen!

De agrarische sector

In de agrarische sector wordt heel veel gebruik gemaakt van propaangas. Wanneer u in het Westland bent, heeft u vast wel eens een bovengrondse tank zien staan op een van de boerenerven. Agrariërs maken veelvuldig gebruik van propaangas, omdat zij meestal in het buitengebied hun bedrijf hebben staan waar geen aardgasaansluiting mogelijk is. Het wordt onder andere gebruikt om akkerbouwproducten te laten drogen zoals aardappelen, graan en maïs nadat dit Kassen verwarmen met propaangas Tankgasgeoogst is. In de tuinbouw verwarmen ze er de kassen met gewassen mee, zodat alles goed kan groeien op de juiste temperatuur. In de veehouderij verwarmen ze de stallen voor een optimale gezondheid van het vee. Doordat propaangas een lage uitstoot van CO2 heeft, hebben de dieren geen last van de verbrandingsgassen. Tevens is het ideaal om onkruid mee te verbranden. Niet alleen voor particulier gebruik maar ook voor bedrijven die grote (sport-)velden onkruidvrij moeten maken. In no time is uw erf of oprit onkruidvrij!

Zoals u kunt lezen kan propaangas overal en altijd door iedereen gebruikt worden.

3. Het verschil tussen butaan- en propaangas

Er zit wel degelijk verschil tussen deze twee gassen. Het allergrootste verschil zit in het kookpunt, de temperatuur waarbij het gas van een vloeibare vorm overgaat in damp. Voor propaangas is dat ongeveer  -42°C, voor butaangas 0 °C. Propaan kan daarom wel bij lage (< 0) temperaturen gebruikt worden en butaan niet.

4. Is propaangas gevaarlijk?

Een veel gestelde vraag. Maar klopt dit ook? Doordat propaan 1,5 keer zwaarder dan lucht is, is het uiterst belangrijk dat als u de fles in een ruimte hebt opgeslagen een goede vloerventilatie heeft. Als de fles niet goed sluit kan het gas op de vloer van de ruimte blijven hangen en zo kan er een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. Zorg ook altijd dat hij rechtop staat. Waar moet u nog meer rekening mee houden?

   • Koop alleen verzegelde flessen en controleer of ze niet beschadigd zijn
   • Vul nooit zelf uw gasflessen, want de kans is groot dat u ze te veel vult. Een gasfles wordt namelijk nooit helemaal gevuld, hooguit voor 80 à 87 %. Laat dit dus altijd over aan een erkend gasflesvulstation
   • Gebruik een drukregelaar. Voor propaan is dit 37 mbar. Let er op dat u het juiste type fles gebruikt voor de juiste drukregelaar. Daarom zijn bij sommige propaangas leveranciers de drukregelaars in dezelfde kleur geverfd als de flessen waarop deze aangesloten moeten worden
   • Wanneer u de kraan opendraait doe dit dan alleen met uw handen. Nimmer gereedschap omdat u de kraan kunt beschadigen
   • Sluit de kraan steeds af na gebruik, ook bij lege flessen
   • Plaats de fles nooit in de volle zon of in de buurt van een vuur
   • Gebruik te allen tijde degelijke en goedgekeurde gasslangen

Veiligheid Gastanks

Gastanks krijgen een jaarlijkse keuring. Elke 6 jaar wordt het overdrukventiel op de bulktank vervangen en om de 12 jaar wordt er een nieuwe bulktank geplaatst. Tevens is de gastank voorzien van een CE-keurmerk en een Lloyds Register certificaat voor goedgekeurde materialen. Lees meer over de veligheid van gastanks

We kunnen dus concluderen dat propaangas niet gevaarlijk is alléén wanneer men er onzorgvuldig mee omgaat.

5. Is het niet slecht voor het milieu?

Propaangas wordt vrijwel volledig verbrand en veroorzaakt daardoor minder broeikasgas. Daarnaast is het niet giftig, levert het geen bodem- of waterverontreiniging op en is bovendien biologisch afbreekbaar. Door de hoge verbrandingsgraad én de lage hoeveelheid fijnstof die er vrijkomt is de brandstof ook beter voor apparatuur zoals motoren. Door de lagere uitstoot komt er minder vervuiling in de motor en gaat deze langer mee.

Waar eerder nog gebruik werd gemaakt van vervuilende en ongezonde brandstoffen zoals stookolie, toont propaan zich een prima alternatief en is het tevens geschikt voor biologische landbouw. Daarnaast is de verbranding van propaangas zeer schoon en komt er weinig fijnstof bij vrij. Dit is goed voor de luchtkwaliteit.

6. Welke alternatieven zijn er?

Naast het gebruikelijke aardgas, wanneer mogelijk,  is een warmtepomp een goed alternatief als vervanging van propaangas. Echter zal uw elektriciteitsverbruik hierdoor wel flink stijgen! Zonnepanelen en windmolens zijn andere keuzemogelijkheden. Wel is het zo dat de installatie hiervan een stuk hoger ligt dan die bij een propaangastank.

7. Propaangas: Wat kunnen we in de toekomst verwachten?

CO2 gecompenseerd propaangas

Tegenwoordig wordt al gebruik gemaakt van CO2 gecompenseerd propaangas. Dat is propaangas waarbij de CO2-uitstoot van het gasverbruik wordt gecompenseerd door te investeren in duurzame (energie) projecten. Een mooi voorbeeld hiervan is Vakantiewoningen-exploitant Droomparken, dat al jaren gebruik maakt van CO2-gecompenseerd propaangas. De overstap van ‘traditioneel propaan’ betekent niet dat de installatie moet worden aangepast. Dit komt omdat er gebruik wordt gemaakt van hetzelfde gassoort.

Lees meer over hoe Droomparken kiest voor CO2-gecompenseerd propaangas.

Biopropaan

Biopropaan is een milieuvriendelijker en duurzamer alternatief voor de traditionele vorm. Het is een vloeibaar gas dat ontstaat uit een mix van afval- en reststoffen en hernieuwbare plantaardige oliën. Het wordt onder meer geproduceerd in de Rotterdamse haven en reduceert de CO₂-uitstoot tot en met 80%.

Daarom kiezen wij voor propaangas

Agrariërs worden, net als particulieren, steeds meer bewust van het voordeel van de energie- en milieuvriendelijke oplossingen die, onder meer met propaan, mogelijk zijn. Maar naast deze voordelen zijn er ook enkele andere te noemen.

Wilt u overstappen van aardgas naar propaan? Geen probleem, want de bestaande aardgasleidingen zijn in de meeste gevallen gewoon te gebruiken voor propaangas. Verder kunt u het aansluiten op vrijwel ieder type en merk verwarmings- en combinatieketels, gasfornuizen en geisers. Hierdoor hoeft u deze geen nieuwe apparatuur aan te schaffen.

Het gas is relatief goedkoop. Helemaal als u grootverbruiker bent. Veelal zijn er ook mogelijkheden om extra korting te krijgen door een collectief te vormen.

Tegenwoordig kunt u bij uw propaangastank een telemetrie systeem laten plaatsen. Dit zodat u de inhoud van uw bulktank zelf niet meer hoeft te controleren en u nooit onverwacht zonder propaangas zit. Dit houdt in dat uw propaangas leverancier vanzelf bij u komt om de bulktank af te vullen, u hoeft dus zelf niet meer te bestellen. Begrijpt u nu waarom wij voor propaangas kiezen?

 

8. Meer weten over Propaan en Gastanks? Lees ons blog!

Open WhatsApp
Scan de code
Tankgas
Hallo,
Kunnen wij u ergens mee helpen?
Twijfel dan niet om via WhatsApp met ons in contact te komen.