Privacy Policy

Website Tankgas B.V.

Tankgas B.V. verbindt zich ertoe Uw privacy te beschermen en door U toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Tankgas B.V. willen wij U informeren over de aard van de gegevens die wij online bij U verzamelen en over hoe wij gebruik maken van deze gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake persoonsgegevens. Op de website www.tankgas.nl is de Nederlandse wet van toepassing.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken geeft U toestemming zoals omschreven staat in Gebruik van Uw gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die wij van of over U ontvangen bij een propaangas bestelling, er contact met U moeten worden opgenomen middels een bestel c.q. aanvraag of tipgever formulier.

Bij een bestel c.q. aanvraag of overstap formulier vragen wij om Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, naam tipgever, adres tipgever, postcode tipgever, woonplaats tipgever, telefoonnummer tipgever, naam nieuwe klant, adres nieuwe klant, postcode nieuwe klant, woonplaats nieuwe klant, telefoonnummer nieuwe klant, tankinhoud en huidige propaangas leverancier.

Deze verstrekte gegevens worden gebruikt om U te informeren over producten en diensten die voor U als consument van belang kunnen zijn.

Gebruik van Uw gegevens                                                                                                                        

Tankgas B.V. verwerkt de persoonsgegevens voor het leveren van zijn diensten en producten, U te informeren over de status van Uw bestelopdracht en de door U gestelde vragen te beantwoorden.

Tankgas B.V. verwerkt Uw persoonsgegevens om U te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen.

Tankgas B.V. verwerkt de persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven.          Deze nieuwsbrieven kunnen zowel digitaal als per post worden verzonden.                                  Indien U geen belangstelling heeft voor informatie over producten en diensten van              Tankgas B.V. kunt U dit zowel schriftelijk als digitaal doorgeven aan Tankgas B.V.

Tankgas B.V. verwerkt de persoonsgegevens voor het factureren van propaangas leveringen, incasseren en uitkeren van betalingen van klanten die een overeenkomst met Tankgas B.V. zijn aangegaan of klanten die geen overeenkomst met Tankgas B.V. zijn aangegaan.

Tankgas B.V. zal de persoonsgegevens niet aan derden beschikbaar stellen tenzij een wettelijke verplichting bestaat of er een bevel is van een overheidsinstantie, rechter of opsporingsdienst.

Beveiliging                                                                                                                                                        

Tankgas B.V. ziet erop toe dat alle persoonsgegevens worden beveiligd door middel van moderne en up-to-date technologieën. Dit om ongeoorloofd binnen dringen van derden     te voorkomen en dat daardoor persoonsgegevens onrechtmatig zouden kunnen worden verkregen door derden.

Cookies

Tankgas B.V. maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunnen niet aan een naam of adres gekoppeld worden. Het persoonlijke IP-adres geeft alleen de gegevens van Uw computer aan als herkenning voor een cookie. De reden dat Tankgas B.V. diverse cookies toepast is om zijn website goed te laten werken, informatie over producten en diensten van Tankgas B.V. beter en snel aan te bieden, de kwaliteit van de website van Tankgas B.V. te verbeteren middels Google Analytics en de terugkerende website bezoeker op zijn surfgedrag te ondersteunen. U kunt indien U dat wilt, zelf de browser zo instellen dat er geen cookies meer geaccepteerd worden. Het kan wel zijn dat de website dan niet meer optimaal functioneert.

Recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens                                                                                        

Op ieder moment heeft U het recht om inzage op de door verstrekte persoonsgegevens in te zien. Indien de persoonsgegevens niet correct zijn kunt U dit laten corrigeren. U heeft het recht om Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, te doen beperken en om de door U verstrekte persoonsgegevens in te zien. U kunt hiervoor een schriftelijk of digitaal verzoek doen aan Tankgas B.V. en U zult binnen 6 weken een overzicht ontvangen.

Tankgas B.V.
Postbus 370
6710 BJ EDE GLD

06 – 83 71 83 39

Info@tankgas.nl

Kosteloos overstappen?

Bel ons, of stuur ons een e-mail.

Open WhatsApp
Scan de code
Tankgas
Hallo,
Kunnen wij u ergens mee helpen?
Twijfel dan niet om via WhatsApp met ons in contact te komen.