Lees eerst de Algemene Voorwaarden van een leverancier voordat u een contract ondertekend.

Propaangas leveranciers hebben Algemene Voorwaarden die voor de klant niet gunstig zijn. Lees wat U ondertekend als U met een propaangas leverancier een langjarig contract aangaat.

Antargaz

ARTIKEL 2.1: 2.1   Prijzen gelden af fabriek en zijn exclusief BTW, exclusief vracht en exclusief bijdrage depotkosten.

2.3   De door Antargaz opgegeven prijzen zijn mede gebaseerd op het geschat jaarverbruik van de klant, het niveau van de bedrijfskosten van Antargaz en de marktsituatie. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een van bovengenoemde factoren een wijziging ondergaat, dan is Antargaz gerechtigd de prijzen tussentijds hieraan aan te passen.

3.5   Antargaz is gerechtigd voor elke afleveringde klant een afleveringstoeslag en/of veiligheidstoeslag in rekening te brengen.

6.5   De klant draagt het risico van verlies of tenietgaan van de tank – daaronder begrepen een zodanige schade, dat reparatie daarvan naar het oordeel van Antargaz geen zin heeft – en is verplicht de tank tegen brand, diefstal en explosie te verzekeren. Gaat de tank door zodanig onheil geheel of gedeeltelijk teniet, dan zal de klant de daardoor ontstane schade aan Antargaz vergoeden.

Propaangas veiling

Klanten met een verwachte afname van minder dan 750 liter propaan per jaar kunnen worden uitgesloten van deelname.

U ondertekend een 5-jarig contract zonder te weten wie Uw nieuwe propaangas leverancier wordt en U krijgt te maken met de Algemene Voorwaarden van de propaangas leverancier want daar gaat U een contract mee aan, U gaat geen contract aan met propaangas veiling.

Namen van deelnemende propaangasleveranciers worden niet openbaar gepubliceerd.

Als enige in Nederland biedt propaangas veiling groen propaan gas aan. Vreemd als Antargaz de veiling wint en dat hun propaangas gewoon uit Rotterdam komt, daar waar Tankgas ook zijn propaangas koopt.
Groen propaan gas BESTAAT namelijk niet.

Primagaz

2.8. Contractant stemt er mee in dat bij aanmerkelijke stijging of daling van zijn gasverbruik of een verandering van configuratie van de installatie, hem daarvoor een hogere resp. lagere huurprijs in rekening wordt gebracht.

4.2. In aanvulling op artikel 4.1, is Primagaz gerechtigd om zonder oproep de bestaande voorraad Gas aan te vullen indien Primagaz dit om transport technische of andere redenen noodzakelijk acht.

8.6 Contractant draagt er zelf zorg voor voldoende verzekerd te zijn voor de algemene risico’s en eventuele gevolgen van het gebruik van het afgenomen Gas.

Kosteloos overstappen?

Bel ons, of stuur ons een e-mail.

Open WhatsApp
Scan de code
Tankgas
Hallo,
Kunnen wij u ergens mee helpen?
Twijfel dan niet om via WhatsApp met ons in contact te komen.